Kurzusleírás

Bevezetés a nyelvbe UML

 • Egy rövid történelem UML
 • Az objektum-orientált modellezés területén felmerülő problémák áttekintése
 • Specifikáció UML csoport OMG
 • Diagram áttekintése UML

Követelménykezelés

 • Követelmények felosztása
 • Követelménykategóriák a FURPS szerint
 • A követelmények begyűjtésének módszerei
 • Követelménymodellezés jelöléssel UML
 • Követelményfüggőségi mátrix
 • Követelményspecifikációk készítése diagramok alapján

Üzleti folyamatok modellezése

 • Üzleti folyamat meghatározása
 • Üzleti folyamatok modellezése itt: UML
 • Tevékenység diagram
  • Döntés és párhuzamos áramlások
  • Kivételek és kivételek kezelése
  • Partíciók, pályák

Nem funkcionális követelmények modellezése

 • Alkatrész- és megvalósítási diagramok használata
 • Kezdeti rendszer architektúra - logikai és fizikai
 • A biztonsággal, teljesítménnyel és rendszermegbízhatósággal kapcsolatos modellezési követelmények

Funkcionális követelmények modellezése

 • A rendszer hatóköre
 • A rendszer működésének modellezése használati eset diagram segítségével
  • A szereplők és a köztük lévő kapcsolatok azonosítása
  • Felhasználási esetek felismerése
  • "Szereplő - használati eset" társulás és tulajdonságai
  • Használati esetek közötti kapcsolatok: tartalmazza, kiterjeszti, általánosítás
 • Használati eseti forgatókönyvek készítése és ezek alapján diagramok generálása (tevékenységek, gépek
  állapot)

Analitikai rendszermodell

 • Sorozatdiagram segítségével
  • Üzenettípusok: aszinkron, szinkron, visszatérés
  • Üzenetszámozási sorrend megadása
  • Az analitikai objektumok kategóriái: határ, vezérlés és entitás
 • Bevezetés a rendszertervezésbe
 • Interakciós modellezés

Statikus modellezés

 • Osztálydiagram és forráskód generálása
  • Társulási kapcsolat és jellemzői
  • Egyéb relációk: aggregáció, összetétel, általánosítás, függőség, asszociatív osztály
 • Előre/visszafelé tervezés
  • Forráskód generálása diagram alapján
  • Diagram generálása forráskódból
  • A kód és a diagram szinkronizálása
 • Objektumok, kapcsolódó struktúrák és csomagok diagramjai

Dinamikus modellezés

 • Statikus modellellenőrzés
  • A metódus aláírásainak tisztázása
  • Az osztálydiagram helyességének ellenőrzése
 • Dinamikus modellezés a metódushívások szintjén
 • Tervezési szintű sorrenddiagram

Követelmények

Az alapvető objektum-orientált fogalmak vagy bármely objektum-orientált nyelv ismerete ajánlott.

 21 Órák

Résztvevők száma


Ár per résztvevő

Vélemények (2)

Közelgő kurzusok