Szállítási és fizetési feltételek

 

EZ A MEGÁLLAPODÁS ÉS A FELEK

Ez a megállapodás köztünk, a NobleProg Training & Consulting SRL között jött létre, amelynek székhelye Bulevardul Eroilor, No. 42, Floor 1, Apt. 9, CLUJ NAPOCA 400129, ROMÁNIA, és Ön, az ügyfél, a partner vagy a cég, amely a tanfolyamok regisztrációs űrlapján szerepel, és amelyet meghatalmazott személy ír alá. Az a személy, aki aláírja a tanfolyamra való regisztrációs lapot, vagy egy vállalat igazgatói, felelős minden olyan kötelezettségért, amelyet ő vagy cége nem teljesít, különösen akkor, ha a személy vagy cégek tartoznak a NobleProg által nyújtott szolgáltatásokért. .

A megállapodás akkor lép életbe, amikor megkapjuk a jelentkezési lapot és visszaigazoljuk a foglalást. Ha a kitöltött űrlap nem érkezik meg hozzánk, de a két fél e-mailben, faxon vagy telefonon kommunikált, akkor az alábbi feltételek érvényesek.

Mindaddig, amíg a feltételek nincsenek rögzítve a kurzus regisztrációs lapján, az Ön által bármilyen formában és időben bemutatott, javasolt vagy kikötött feltételek mindegyike kizárásra kerül.

A jelen szerződés vagy a feltételek módosítása nem lép hatályba, ha azt írásban nem fogadtuk el, még akkor sem, ha Ön azt mondja, hogy ez a változás a foglalási űrlapon szerepel.

KÉRÉSEK ÉS FOGLALÁSOK

Érdeklődni telefonon lehet. A szállítási és fizetési feltételeinktől való bármilyen különleges megállapodást vagy eltérést írásban el kell fogadnunk. A tanfolyamra való jelentkezési lapot a NobleProg oldaláról vagy faxon vagy postai úton kell elküldeni. Mindaddig, amíg a regisztrációs folyamat nem fejeződött be, ideiglenes helyet foglalunk. A fizetési feltételek az alábbiakban olvashatók.

ÁRAK

A tanfolyamok árai közzé vannak téve, de jobb, ha foglalás előtt visszaigazolja őket.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

Ön vállalja, hogy a számla kézhezvételétől számított öt munkanapon belül kifizeti a pénzt. Ha nincs másképp megállapítva, és nem fizetett a tanfolyam kezdete előtt, azt lemondásként értelmezzük. Ebben az esetben a lemondási záradéknak megfelelően lemondási kötbér alkalmazható.

FOGLALÁS KÉSZENLÉTI ÜZLETBEN

A készenléti foglalás egy tanfolyam megvásárlására vagy fizetésére vonatkozó megállapodás a tanfolyam időpontjának megerősítésekor, nem pedig korábban.

A tanfolyam kezdete előtt számlát küldünk.

A foglalás a többi feltételnek megfelelően történik.

LEMONDÁS VAGY HALASZTÁS ÜGYFÉL ÁLTAL

A lemondásokat és halasztásokat haladéktalanul közölni kell, és a tanfolyam időpontja előtt be kell érkezniük hozzánk. Ez minden ütemezett és nem ütemezett tanfolyamra vonatkozik. Lemondási kötbért kell fizetni, ha a tanfolyamot a tanfolyam kezdő napján Ön lemondja vagy elhalasztja. A büntetés mértéke a tanfolyam időpontjáig hátralévő időtől függ:

20 nappal előtte: a tanfolyam árának 100%-a fizetendő

21-30 nappal előtte: a tanfolyam árának 50%-a fizetendő

31 nap és több: 0% büntetés

HITEL/BETIKÁRTYA – VISSZATÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

Különleges esetekben a vezetőség felajánlhatja a visszatérítést.

ÁTRUHÁZÁSOK ÉS HELYETTESÍTÉSEK

Más kurzusokra való áttérés is lehetséges, de ez attól függ, hogy az adott kurzus érvényes-e, de készenléti állapotban lesz. Itt is lemondási kötbért kell fizetni abban az esetben, ha az átutalásról a fent említett határidőn belül nem kapunk tudomást. Az adminisztrációs költségek fedezésére minden transzfer személyenként XX euróba kerül.

A megfelelő tudással rendelkező póttagokat röviddel a tanfolyam előtt lehet beküldeni. Ez nem fog többletköltséget jelenteni.

LEMONDÁS ÉS ÜTEMEZÉS A NobleProg által

A NobleProg fenntartja a jogot, hogy egy tanfolyamot vagy a tanfolyam egy részét bármikor lemondja vagy átütemezze. Ebben az esetben az adott tanfolyam résztvevői számára alternatív tanfolyamot, illetve az adott tanfolyamról való kilépés lehetőségét ajánljuk fel. Ebben az esetben jóváírás vagy visszatérítés lehetséges. A tanfolyam lemondásából adódó ügyfél többletköltségei nem a mi felelősségünk.

SZERZŐI JOG

A tanfolyamok előtt és alatt készített anyagok szerzői és szellemi tulajdona (beleértve a marketinget és a tanfolyami jegyzeteket is) a miénk marad.

TANFOLYAM TARTALOM

A kurzus jelenlegi tartalma vázlatos, amely idővel változhat, és fontos, hogy ezt a vázlatot foglaláskor megerősítsük. Igyekszünk a kurzus minden vonatkozását pontosan úgy kezelni, ahogyan a kurzusvázlatban szerepel, de ez nem garantálható. Előfordulhat, hogy egy tanfolyam tartalma megváltozik, ha azt a résztvevők kérik, és azt a többi résztvevő, valamint az oktató is elfogadja. A kurzusok időtartama változhat (órákban vagy napokban), függ attól, hogy hányan vesznek részt a tanfolyamon, milyen sebességgel készülnek el a kurzusok és a résztvevők tehetsége. A foglalkozások általában reggel 9:30-tól délután 4:30-ig tartanak, egy óra ebédszünettel és kisebb szünetekkel uzsonnára.

DOKUMENTÁCIÓ

Bizonyos kurzusokhoz dokumentáció is rendelkezésre állhat, és stílusa és mélysége eltérő. A nem tervezett kurzusok dokumentációjának beszerzése, előkészítése, sokszorosítása, engedélyezése az adott tanfolyam árán felül kerül felszámításra, a tanfolyam után pedig számlát állítanak ki, amikor kiderül, hogy pontosan mennyibe került a dokumentáció.

A RÉSZTVEVŐK TAPASZTALATA ÉS MAGATARTÁSA

A résztvevőktől elvárjuk a szakszerű magatartást a tanfolyam során. Az alkoholos italok és a rendetlen viselkedés nem tolerálható.

A résztvevőknek teljesíteniük kell az adott tanfolyamhoz szükséges minimális tudásszintet. Ha ez nem így van, akkor nem lehet hatékonyan tanítani a kurzust. A tanfolyamokon természetesen részt vehetnek gyenge tudású, de túl jól képzett résztvevők is, de figyelembe kell venni, hogy a haszon nem lesz nagy, és az oktatók nem tudják egyszerűen megváltoztatni a tanfolyam tartalmát csak ezekre a résztvevőkre. , kivéve az előzőleg megbeszélt esetet..

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a résztvevőket bármikor (visszatérítés nélkül) kizárjuk, ha megszakítják vagy megzavarják a tanfolyamot, valamint ha tudásuk a tanfolyamot oly módon befolyásolja, hogy azt nem lehet megfelelően alátámasztani.

Fenntartjuk a jogot a tanfolyam leállítására (visszatérítés nélkül), ha a résztvevők helytelenül viselkednek, vagy tudásuk nem teszi lehetővé a tanfolyam megfelelő folytatását.

Az ügyfelektől vagy a résztvevőktől származó, ezekből a késésekből vagy megszakításokból származó összes követelést azok fizetik, akik a fennakadásokért felelősek.

NINCS KÉRÉS

A tanfolyam elvégzését követő 12 hónapig tilos, hogy egyik fél a másik fél olyan tagjának foglalkoztatását kísérelje meg (kivéve más írásbeli megállapodást), aki részt vett vagy azzal kapcsolatban állt.

E szabály megsértése a felvett személy fizetésével vagy 650 000 euróval megegyező költséggel sújtható, attól függően, hogy melyik a nagyobb.

VEGYES INFORMÁCIÓK

Az ügyfél (és bármely más fél, akit az ügyfél közvetlenül vagy közvetve bemutatott a NobleProg képviselőinek) tilos a NobleProg képviselőivel (vagy más közvetlenül vagy közvetve bemutatott felekkel) tárgyalni, kivéve a NobleProg által előzetesen írásban megbeszélt eseteket. Az e szabály megsértéséből eredő, jelenleg vagy jövőbeni üzletveszteségeket az ügyfélnek kell megfizetnie napi 30 000 euró értékben az üzlet elvesztésének minden napjára, vagy az elveszett üzlet teljes összegére, attól függően, hogy melyik a nagyobb. Elvárjuk, hogy az ügyfél rendelkezzen licencekkel az általunk az általunk szervezett tanfolyamokon használt szoftverekhez, függetlenül a tanfolyam helyétől vagy a használt hardvertől, még akkor is, ha azt mi vagy az ügyfél biztosítja. A résztvevők felelősek minden olyan hibáért, amelyet adatainkban, berendezéseinkben vagy épületeinkben okozott. A kurzusokon használt hardver kompatibilis az IBM számítógépekkel.

A NobleProg nem vállal felelősséget, ha ügyfeleinktől valamit ellopnak épületeinkben (vagy miközben egy általunk szervezett tanfolyamon vesznek részt a világon máshol), vagy ha az ügyfél tulajdona megsérül vagy eltörik. Értéktárgyakat, számítógépeket, személyes vagyontárgyakat, stb. akkor sem szabad őrizetlenül hagyni, ha oktatóink, tanácsadóink felajánlják, hogy gondoskodnak ezekről, mivel nincs lehetőségünk az Ön ingóságait, vagy egyéb esetlegesen bekövetkező veszteségeket biztosítani. Általában a tanfolyamokat úgy tartják, hogy az ügyfél elégedett legyen. Természetesen lehetőség van a kliensnek a beavatkozásra, ha az oktató eltér a tanfolyam vázlatától. Ebben az esetben az ügyfélnek részletesen el kell mondania, hogy miért nincs rendben a kurzus tartalma, és hol a különbség a kialakult és az oktatott között. Ha az ügyfélnek igaza van, akkor az oktató megváltoztathatja a kurzus tartalmát, ha a többi résztvevő egyetért vele.

VERSENY

Ha lefoglalja a tanfolyamot, beleegyezik abba, hogy a résztvevők ezt a tanfolyamot vagy más hasonló tanfolyamot nem adhatják tovább a NobleProggal versenyben álló cégeknek.

FELELŐSSÉG

A NOBLEPROG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KÓD HIBÁIELI VAGY HIBAÉRT; A TANFOLYAMOK ALATT BEMUTATÓ MÓDSZEREKBEN VAGY PÉLDÁKBAN. TOVÁBBI, A NOBLEPROG NEM GARANTÁLJA A VONATKOZÓ TANFOLYAMAINAK RÉSZÉT VONATKOZÓ ANYAGOK PONTOSSÁGÁT, TELJESSÉGÉT, IDŐBELI VAGY EGYÉB JELLEMZŐIT. A FELHASZNÁLÓ FELHASZNÁLJA, HOGY A NOBLEPROG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETETT A TANFOLYAMAINAK FELHASZNÁLÁSÁBÓL ÉS SZÁLLÍTÁSÁBÓL EREDŐ VESZTESÉGEKÉRT, ÉS A NOBLEPROG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A WIGCHENTON SZERZŐDÉSÉBEN ADOTT TANÁCSOKÉRT .

Promotions Contact Us

Segítségre van szüksége?

Lépjen kapcsolatba velünk, ha többet szeretne megtudni csapatáról és a testreszabott megoldásokról, amelyeket szervezetének kínálhatunk.

Lépjen kapcsolatba velünk