Általános szerződési feltételek

SZERZŐDŐ FELEK

Ez a megállapodás a NobelProg Limited (a továbbiakban: NobleProg) 52 Western Avenue, W3 7TT, London és a hivatalos képviselő által aláírt regisztrációs lapon feltüntetett ügyfél vagy cég között jött létre.A regisztrációs űrlapot aláíró ügyfél,vagy korlátolt felelősségű társaság vezetője, vagy a partnerek felelősséget vállalnak a cégükért és minden általuk nem teljesített kötelességért, különösen a szerződés megszegése vagy fizetési elmaradás esetében.

A szerződés a Regisztációs Űrlap beérkeztével és a foglalás jóváhagyásávál lép életbe. Szóban, írásban, emailben, vagy fax útján történő megegyezés esetén a felekre ugyanúgy az alábbi feltételek vonatkoznak.

Bármilyen formában és időben, akár írásban, akár szóban az ügyfél által benyújtott, tervezett vagy meghatározott feltétel nem képezi a szerződés részét.

A szerződésben módosítás nem rögzíthető a NobleProg előzetes írásos beleegyezése által, még abban az esetben sem, ha az ügyfél a regisztrációs űrlapon feltünteti a kívánt módosítást.

KÉRDÉSEK ÉS FOGLALÁS

A részletekről lehet telefonon érdeklődni, de a szerződési feltételek módosítása minden esetben csak írásban történhet. A kitöltött regisztrációs űrlapot vissza lehet küldeni a NobleProg weboldalán, postán vagy faxon keresztül, és ennek beérkeztével lefoglaljuk a résztvevőknek a helyet, a fizetés pedig az alábbiak szerint történik.

ÁRAK

Az előre ütemezett kurzusok ára megtalálható a weboldalon, azonban előzetes egyeztetés minden esetben szükséges.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az ügyfél vállalja, hogy a megállapodás szerinti összeget a számla kiérkezését követő öt munkanapon belül befizeti. A fizetési elmaradást a foglalás törléseként értelmezzük, aminek felára lehet.

STANDBY FOGLALÁSOK

A Standby foglalás egy megállapodás, mely szerint a fizetés a kurzus időpontjának visszaigazolása után történik. A számlát ekkor állítjuk ki a lefoglalt tanfolyam dátumának megfelelően. A foglalásra ezután az itt felsorolt szerződési feltételek vonatkoznak.

ÜGYFÉL ÁLTALI FOGLALÁS TÖRLÉS VAGY MÓDOSÍTÁS

A foglalást csak írásos formában lehet lemondani vagy módosítani, és a díjmentes törléshez ennek a képzés dátuma előtt legalább 31 nappal be kell érkeznie az irodánkba. Ez minden kurzusra vonatkozik. Felhívjuk figyelmét, hogy lemondás esetén időtől függően törlési díjat számolhatunk fel, ami a meghirdetett kurzus árának bizonyos százaléka. Ennek számítása az alábbiak szerint történik:

20 nap : a meghirdetett ár 100%-a fizetendő

21-30 nap: a meghirdetett ár 50%-a fizetendő

31 nap + : nincs lemondási díj.

PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

A NobleProg vezetősége saját belátása szerint dönthet a részleges visszafizetés felajánlásáról.

KÉPZÉS VÁLTÁS ÉS HELYETTESÍTÉS

Alkalmanként van lehetőség másik kurzusra való átkerülésre az üres helyek számától függően, azonban ez csak standby foglalás esetén lehetséges. Ha nem érkezik be időben az erre vonatkozó írott kérvény, a lemondási díj ebben az esetben is felszámolható. Minden kurzuscserénél £30 adminisztrációs díjat számolunk fel.

A tanfolyamon résztvevő tagok változhatnak, ha rendelkeznek a megfelelő tudással, s ebben az esetben ennek nincsen feláró.

NOBLEPROG ÁLTALI FOGLALÁS TÖRLÉS VAGY ÁTÜTEMEZÉS

A NobleProg fenntartja a jogot, hogy a képzéseket bármikor törölje vagy átütemezze. Ezekben az esetekben a delegáltaknak felajánlunk egy másik időpont alternatívát, vagy a kurzus árának teljes visszatérítését. A NobleProg nem vállal feleséget más költségekért.

SZERZŐI JOG

Minden szellemi tulajdonjog, többek között a marketing és a képzések tananyaga a NobleProg tulajdonát képezik.  

A KÉPZÉS TARTALMA

A tanfolyamok tartalma az ún. Képzési Tervben kerül részletezésre. A NobleProg fenntartja a jogot a kurzusok időnkénti változtatására. A pontos terv a foglalás megerősítésekor kerül egyeztetésre. A Képzési Tervet igyekszünk egyben az ügyfeleink és az oktató igényére szabni. A tanfolyamok hossza változhat (akár órákkal vagy napokkal) a résztvevők létszámának és a tanfolyam tempójának függvényében. Alapvetően a kurzusok reggel 9.30-tól délután 16.30-ig tartanak 1 óra ebédszünettel és néhány beiktatott pihenővel.

DOKUMENTÁCIÓ

Néhány kurzusra az írásos segédlet biztosított, azonban ez változhat stílus és részletesség tekintetében. A segédlet megvásárlása, másolat készítése és a nem menetrendszerinti kurzusok anyagának további felhasználása az alapdíjon túl további felárral jár.

A RÉSZTVEVŐK TAPASZTALATA ÉS VISELKEDÉSE

Elvárjuk, hogy a képzésen résztvevő egyének professzionális módon, egymást figyelembe véve viselkedjenek. Alkoholos befolyás alatt áló és/vagy a rendet zavaró magatartás nem tolerált.

A küldötteknek meg kell felelnük a kurzus leírásában álló minimum követelményeknek. Ezen előfeltételek hiányában a kurzuson oktatott anyag sikeres elsajátítása nem garantált. Tapasztalatlan, alul- vagy túlképzettett személyek részvétele megengedett, de ebben az esetben a kurzus hatékonysága korlátozott lesz.  Az oktató egy bizonyos mértékben tud ezekhez a különbségekhez alkalmazkodni, de ehhez előzetes egyeztetés szükséges.

Fenntartjuk a jogot, hogy a résztvevőket pénzvisszatérítés nélkül kizárjuk a tanfolyamról, amennyiben a kurzust magatartásukkal zavarják, vagy alulképzettségük hatással van a kurzus terv szerinti kivitelezére.

A más résztvevők által a fentiekre vonatkozóan tett panasz is a problémát okozó személyen lesz számonkérve.

A MUNKAERŐ ÁTCSÁBÍTÁS TILALMA

A legutóbbi képzés befejeztétől számított 12 hónapig a tréningen résztvevő egyik fél sem ajánlhat munkaviszonyt vagy más szolgáltatást a másik félnek, kivéve  előzetes írásos hozzájárulással.

Ezen rendelkezés megsértése esetén a kötbér mértéke az új szerződés első 12 hónapja alatt egyenlő az átcsábított személy előzetes bruttó fizetésével vagy munkadíjával, vagy 650 000 angol fonttal (£), attól függően melyik a magasabb.

EGYÉB FELTÉTELEK

Az ügyfél (és az általa a NoblePrognak közvetlen vagy közvetett úton bemutatott partner) semmilyen körülmények között nem folytat közvetlen tárgyalást a tervezett munkavállalásról a NobleProg egy képviselőjével sem (vagy álta közvetlen vagy közvetett módon bemutatott féllel), a NobleProg előzetes írásos beleegyezése nélkül. Bármilyen ennek köszönhető veszteség az ügyfelet terheli, amelynek díja 30000 angol font (£) naponta, vagy az adott személy általi egy napi bevétel naponta,mind azokon a napokon, melyeken a NobleProg elesik ettől a munkaerőtől. Amelyik összeg magasabb, az a NobleProg kártérítési díja.

Az ügyfeleknek rendelkezniük kell szoftverlicenc-szel abban az esetben ha a saját eszközét használja, valamint a NobleProg-nak is kötelező a licenc, amennyiben a hardvert a cég biztosítja. Az ügyfél felelős az általa okozott veszteségekért, ha az adatokat, felszereléseket vagy a helyiséget általa kár éri. A NobleProg az IBM-kompatibilis PC hardvereket használja.

A NobleProg nem vállal felelősséget a tréningek helyszínén eltulajdonított vagy elveszett értékekért,  vagy bármilyen kárért vagy veszteségért amely az ügyfelet érinti a képzés helyszínén. Értéktárgyakat, számítástechnikai berendezéseket, személyi tulajdont, stb soha nem ajánlott felügyelet nélkül hagyni, még akkor sem, ha az oktatóink/tanácsadóink és munkatársaink felajánlják, hogy a szünetekben felügyelnek ezekre, mivel nincs módunk biztosítani ilyen veszteségek elkerülését. A kurzus feltételezhetően a kliens igényei szerint halad, azonban előfordulhat, hogy az eltér az előre egyeztetett kurzus tervtől. Ha az ügyfél egy ponton rámutat erre az eltérésre, és ez valóban jogos feltételezés, az oktató mindent megtesz, hogy ehhez igazodjon, és a klienssel egyetértésben alakítsák a kurzus további menetét.

KONKURENCIA

A kurzus lefoglalásával az ügyfél beleegyezik, hogya NobleProg képzések tananyagát se közvetlen, sem közvetett versenytársaknak nem szolgáltatja ki.

FELELŐSSÉG

A NobleProg nem vállal felelősséget az esetleges hibákért vagy hiányosságokért a képzéseken bemutatott módszerek, kódok működése és a példák tekintetében. Ezenfelül a NobleProg nem garantálja az elérhető tananyagok pontosságát, teljességét, időszerűségét vagy egyéb jellemezőit. A felhasználó elfogadja,hogy a NobleProg nem vonható felelősségre semmilyen a képzési anyag használatából vagy a képzésen kapott tanácsból közvetlen vagy közvetett módon származó kárért vagy veszteségért.

 

 

Kedvezmények tanfolyamokra

No course discounts for now.

Hírlevél kedvezmény

Tiszteletben tartjuk az Ön e-mail címét. Nem fogjuk továbbítani és nem adjuk el a címet más feleknek. Bármikor megváltoztathatja preferenciáit vagy leiratkozhat.

Néhány ügyfelünk

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Hungary!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions