Kurzusleírás

Bevezetés

A Unix rendszerek megértése Programming

A Go Programming nyelv és a Go architektúra megértése

A Go fejlesztői környezet telepítése és konfigurálása

A Go szintaxis alapjainak elsajátítása

Munka a Go csomagokkal

Algoritmusok, adatstruktúrák

Hogyan Go kezeli a szemétgyűjtést

Fájlok és könyvtárak kezelése itt: Go

Fájlbeviteli és -kimeneti műveletek végrehajtása a Go-ban

Hibakezelés megvalósítása

Rendszerfájlok azonosítása és kezelése a Go-ban: naplófájlok, rendszerfájlok műveletei és jelszavak

Munka Unix-folyamatokkal és jelekkel a Go-ban

 • Unix folyamatok és jelek megértése
 • Folyamat Management
 • Unix jelek kezelése a Go-ban
 • A „kill” parancs használata
 • Munka Unix csövekkel és aljzatokkal a Go-ban
 • Munka távoli eljáráshívással (RPC) a Go-ban
 • Programming Unix Shell itt: Go

A Gorutinok megértése és a velük való munka

 • Ismerkedés a Gorutinokról
 • A Sync Go csomagok használata
 • Csővezetékekkel való foglalkozás
 • A Go ütemező használata
 • A „kiválasztás” kulcsszó használata
 • Munka jelcsatornákkal és pufferelt csatornákkal
 • Időtúllépések kezelése
 • Munka a csatornák csatornáival
 • Együttműködés a Nil Channels-szel
 • A megosztott memória kezelése
 • A dWC.go segédprogram használata

Hálózat Programming itt: Go

 • A hálózat megértése Programming
 • Munka a Net Go szabványos csomaggal
 • A Unix Socket újralátogatása
 • DNS-keresések végrehajtása
 • Egyszerű TCP-kiszolgáló és egyszerű TCP-kliens fejlesztése
 • Egyszerű UDP-kiszolgáló és egyszerű UDP-kliens fejlesztése
 • Munkavégzés párhuzamos TCP-kiszolgálóval

Hibaelhárítás

Összefoglalás, és következtetés

Követelmények

 • Alapvető programozási tapasztalat bármilyen nyelven
 • A Linux és a Unix rendszer ismerete
 35 Hours

Résztvevők számaÁr per résztvevő

Vélemények (1)

Rokon kategóriák